Usługi

RCPiKD

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu (RCPiKD)

PControl jest systemem kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o najnowsze osiągnięcie techniki w dziedzinie zabezpieczeń.

System ma zastosowanie w środowisku mieszkalnym, handlowym i  uprzemysłowionym, w takich obiektach jak:  biura, hotele, urzędy, banki, zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne, magazyny, biura przepustek, parkingi itp.

System Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu (RCPiKD) działa w oparciu o istniejącą sieć Ethernet wydzielając jedynie oddzielny VLAN. Przy większych odległościach lub w sytuacji braku sieci Ethernet można dokonać połączenia za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN 5GHz.

Za cenę od  300 zł netto otrzymują Państwo oprogramowanie obsługujące ponad 1000 kart zbliżeniowych (w zależności od wersji oprogramowania)  – jest to liczba pracowników, którym zostały wydane karty zbliżeniowe, a tym samym są to osoby uprawnione do rejestrowania się w systemie Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu.

Jedno oprogramowanie posiada dwa moduły:

– pełna obsługa systemu rejestracji czasu pracy (RCP),

– pełna obsługa kontroli dostępu w wydzielonych strefach (KD).

Z sukcesem system RCP został zainstalowany i uruchomiony na prestiżowej budowie Centrum Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie gdzie obsługuje ok. 1500 zaprogramowanych kart.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i ewentualną rozbudowę systemu w przyszłości, umożliwiając dostosowanie go do różnych wymagań użytkownika. Konstrukcja PControl daje możliwość konfigurowania od pojedynczych kontrolerów do rozbudowanych systemów kontroli i rejestracji czasu pracy.

System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy współpracujący z programem komputerowym może obsłużyć maksymalnie do 224 przejść i do 4600 uprawnionych osób.

Identyfikatory (karty, breloki) są zbliżane do czytników, które przekazują odpowiednie kody do kontrolera.

Kontroler jest wyposażony w pamięć kodów uprawnionych kart. Jeżeli odczytany kod ma uprawnienie do wejścia, dla aktualnej strefy czasowej, to kontroler otwiera drzwi. Kontroler odbiera również sygnały od czujnika otwarcia drzwi, przycisków dzwonka i rygla, od czujników anty-sabotażu i jeden dowolny binarny sygnał z innego systemu.

Wszystkie informacje są przekazywane za pośrednictwem modułu do centralki lub do rejestratora zdarzeń.

W centrali może być wbudowany kontroler systemowy, który współpracując z czytnikiem systemowym, umożliwia wygodne przyjmowanie i usuwanie identyfikatorów.
Konfiguracja wszystkich kontrolerów i modułów central odbywa się z pozycji operatora programu PControl KD/RCP. Program ten gromadzi informacje o zdarzeniach ze wszystkich podłączonych central w sposób automatyczny przy pracy on-line lub okresowo przy pracy off-line.
Podłączenie centralki przez działającą w obiekcie sieć Ethernet jest szczególnie korzystne przy dużej odległości od komputera.

  • Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial